Härjedalen

Härjedalen

Härjedalen er ett av 25 svenske landskap, og det landskapet med færrest innbyggere og med lavest befolkningstetthet. Härjedalen ligger helt øst i Sverige og grenser i øst mot Trøndelag. I nord grenser landskapet mot Jämtland, i sør grenser Härjedalen mot Dalarna, og i vest mot Hälsingland og Medelpad. Fra tiden etter vikingtiden, samt tiden under Kalmarunionen, så tilhørte Härjedalen Norge. Etter Sverige forlot Kalmarunionen i 1523 så oppstod det strid om landområdet mellom Norge og Sverige. Härjedalen skiftet statstilhørighet flere ganger fram til freden i Brömsebro i 1645, og landskapet gikk i denne perioden fra å være en sentral plass i Skandinavia, til å bli et øde grenseområde mellom Danmark-Norge på den andre siden. Etter 1645 har Härjedalen tilhørt Sverige.

Befolkning

Befolkningen i Härjedalen teller 9.680 innbyggere (2021). Cirka 25 % av befolkningen finnes i Sveg som er landskapets største tettsted. Cirka 25 % av befolkningen bor spredt uten tilknytning til tettsteder, mens cirka halvparten av landskapets innbyggere bor i andre tettsteder eller "småorter". Det er også samisk befolkning i Härjedalen. Den samiske befolkningen finnes i tre ulike samebyer i landskapet. Disse samebyene er Mittådalen, Ruvthen sitje og Handölsdalen. Det regnes at den samiske befolkningen i Härjedalen rår over cirka 16.000 rein.


Hvis vi går tilbake til 1920 så var det i like underkant av 13.000 innbyggere i Härjedalen. Rundt 1950 nådde landskapet sin befolkningstopp med cirka 14.500 innbyggere. Etter det har innbyggertallet sunket jevnt og trutt. I dag er det altså under 10.000 innbyggere i Härjedalen og befolkningsutviklingen peker fortsatt i negativ retning. Det er den vestlige og mest turistifiserte delen av dalen som opplever stabil og økende antall innbyggere, mens den virkelige befolkningsnedgangen finner man i resten av landskapet.

Kommunikasjon og samferdsel

Hovedkommunikasjonsåren gjennom Härjedalen er Riksveg 84, som går gjennom hele dalen. Riksveg 84 går fra Hudiksvall ved Bottenviken, og tvers gjennom Sverige til grensen mot Norge helt vest i Härjedalen. Riksvegen regnes som Sveriges høyest beliggende riksveg, med høyeste punkt på 840 meter over havet. Dette punktet finner man i Härjedalen like ved grensen til Norge. I Sveg møter Riksveg 84 Europavei 45, som så vidt sniker seg innom Härjedalen helt øst i landskapet.

Riksveg 84 gjennom Härjedalen
Riksveg 84 gjennom Härjedalen

Innlandsbanan, en jernbanestrekning som driver turisttrafikk på sommeren, sniker seg også innom Härjedalen. Banen har stoppested i Sveg der den har daglige avganger gjennom sommeren.  

Sveg jernbanestasjon
Sveg jernbanestasjon

Historie

Det er veldig sannsynlig at det var Härjulf Hornbrytare som gav Härjedalen sitt navn. Härjulf var norsk og levde på 800-tallet. Etter sigende var Härjulf merkesmann hos kong Halvdan Svarte. Han kom dog i unåde hos kongen og ble tvunget til å flykte. Han flyktet østover til Uppsala, og havnet hos Sveakongen kong Anund. Først ble han vel mottatt, men når han havnet i seng med Helga, en yngre slektning av Anund, måtte han flykte igjen. Denne gangen flyktet han motsatt vei, tilbake mot grensetraktene i Norge. Han tok med seg Helga, og kom etter hvert til en dal som var øde, og dalen fikk omsider navnet Härjedalen. 


Kristningen av Härjedalen skjedde etter slaget på Stiklestad i 1030. Jämtland og Härjedalen var på de tider under den norske kongen, og området kaltes ofte for Øst-Trøndelag. Ser vi for eksempel på Dalarna lenger øst, så var dette landskapet fortsatt hedensk på slutten av 1100-tallet.

Billedgalleri

Velkomstskilt rett over grensa fra Norge
Velkomstskilt rett over grensa fra Norge
Sveg kirke
Sveg kirke
Bebyggelse like nord for Linsell
Bebyggelse like nord for Linsell
Linsell sentrum
Linsell sentrum
Turistkontoret i Hede
Turistkontoret i Hede