Brunnsberg

Brunnsberg

Ved Østerdalselven ligger det lille tettstedet Brunnsberg med 210 innbyggere. Brunnsberg er en typisk jordbruksbygd og ligger langs en liten avstikker fra hovedferdselsåren riksvei 70, cirka 15 kilometer fra kommunens største tettsted; Älvdalen. I en undersøkelse fra 2008 viste tallene at cirka 65% av tettstedets innbyggere snakket det lokale språket älvdalska. Dette er den høyeste prosentandelen av älvdalska-språklige i hele kommunen. Veiskiltene i tettstedet er tekstet både svensk og älvdalska.